Firma Jan Zatloukal vznikla 1.12.1992 pronájmem a pozdější privatizací části bývalého státního statku. Nachází se v Plzeňském kraji v oblasti Českého lesa, okres Tachov, na úpatí kopce Přimda s průměrnou nadmořskou výškou 650 m a se 700 mm srážek.

Firma je zaměřena na chov krav bez tržní produkce mléka-plemen Charolais a Masný simentál.

            V současné době také provozuje odchovny plemenných býků (OPB) v Kundraticích
a  Malých Dvorcích. Z těchto odchoven se již tradičně býci realizují na aukcích v dubnu
a v červnu.

            Firma Jan Zatloukal také nabízí spolupráci kolegům zemědělcům  při sklizni kukuřice a travní senáže pomocí řezačky Krone Big X 650, při lisování sena a slámy do hranatých balíků a v neposlední řadě také při nákupu, prodeji, výměně plemenných zvířat a transportu skotu.

            V blízkosti města Přimda leží na dálnici D5 hraniční přechod  s Německem  Rozvadov-Waidhaus. Je zde také mnoho pečlivě značených turistických a cyklo-turistických stezek, lyžařská sjezdovka a bazén. Český les je se svojí příhraniční polohou příhodné místo při vstupu a výstupu do ČR, je to minimálně znečištěné místo, ideální pro dovolenou a chov zvířat.

 

 

 

 

 

   Projekt Úspory energie - Jan Zatloukal je spolufinancován Evropskou unií. Předkládaný projekt řeší současný zcela nevyhovující stav vytápění agrostřediska žadatele, které je zastaralé, neúsporné a neekologické. Díky realizaci projektu dojde k přechodu z vytápění hnědým uhlím na vytápění biomasou.